An școlar 2017-2018

 

Chestionar privind rolul temelor pentru acasă

Ministerul Educației Naționale invită cadrele didactice, elevii și părinții să participe la o consultare cu privire la temele pentru acasă, prin intermediul următoarelor chestionare:

Chestionar adresat cadrelor didactice din ciclul primar și secundar

Chestionar adresar elevilor din ciclul primar și secundar

Chestionar adresat părinților elevilor din ciclul primar și secundar

17 iunie 2016, Palatul Parlamentului