Ziua porților deschise

Joi, 9 noiembrie 2017, s-a desfășurat la Școala „Nicolae Titulescu” Ziua porților deschise pentru viitorii elevi de la clasa pregătitoare și părinții acestora. Ei au fost întâmpinați de învățătoarele claselor și de conducerea școlii.
S-a prezentat planul de şcolarizare, facilităţile oferite elevilor, baza materială şi umană a şcolii, rezultatele deosebite ale elevilor şi cadrelor didactice la diferite concursuri şi olimpiade şcolare, activităţile extraşcolare şi extracurriculare, proiectele şi parteneriatele şcolii, planurile de viitor.
Partea a doua a întâlnirii a fost rezervată vizitării propriu-zise a spaţiilor şcolare (săli de clasă, laboratoarele de informatică, sala de sport), oferind astfel viitorilor elevi prilejul de a vedea unde vor studia.
Părinţii au fost încântaţi de condiţiile oferite de școală: dotarea cu tehnică de calcul, amenajarea eficientă a spațiilor, curățenia.

17 iunie 2016, Palatul Parlamentului