Școala „Nicolae Titulescu” a obținut acreditarea Erasmus+

Școala „Nicolae Titulescu” a obținut Acreditarea Erasmus+ pentru domeniul Educație școlară pe o perioadă de 5 ani. Selecția instituțiilor acreditate Erasmus+ s-a realizat pe baza evaluării candidaturilor depuse online pe platforma Comisiei Europene la termenul limită 29 octombrie 2020. Instituțiile selectate în cadrul procesului de Acreditare Erasmus+ vor primi un certificat care le confirmă statutul, cu logo-ul Programului Erasmus+ și simbolurile Uniunii Europene.
Beneficiarii de acreditare Erasmus+ vor avea acces simplificat la finanțare: nu mai trebuie să depună în fiecare an un proiect de sine stătător, ci doar o simplă cerere de finanțare la Agenția Națională, în care se menționează numărul de mobilități planificate pentru anul respectiv.
Dosarul candidatură pentru acreditarea Erasmus+ a fost elaborat de prof. Olaru Adriana - responsabil cu proiecte europene.

4 iunie 2019, Palatul Parlamentului