Documente

Proiectul de Dezvoltare Instituţională pe perioada 2015-2020

Plan Operaţional de implementare a Proiectului de Dezvoltare Instituţională pe perioada 2018-2019

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” Călăraşi

Norme de igienă şi protecţie a muncii în laboratoarele de informatică; regulamentul de ordine interioară

Organigrama 2017-2018

Organigrama 2018-2019

Tematica Consiliilor Profesorale 2017-2018

Lista nominală cu personalul angajat în Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călăraşi în anul școlar 2017-2018

Venituri brute realizate de către personalul Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” Călărași în luna septembrie 2017

Venituri brute realizate de către personalul Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” Călărași în luna martie 2018

Venituri brute realizate de către personalul Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” Călărași în luna septembrie 2018

Venituri brute realizate de către personalul Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” Călărași în luna martie 2019

Venituri brute realizate de către personalul Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” Călărași în luna septembrie 2019

Componența Consiliului de Administrație 2017-2018

Tematica Consiliului de Administrație 2017-2018

Hotărâri ale Consiliului de Administrație 2017

Hotărâri ale Consiliului de Administrație 2016

Plan managerial 2016-2017

Plan managerial 2017-2018

Plan managerial 2018-2019

Bugetul local pe anul 2016 și estimări pentru anii 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Programul anual al achizițiior publice pe anul 2017