Documente

Proiectul de Dezvoltare Instituţională pe perioada 2020-2025

PDI

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” Călăraşi

Norme de igienă şi protecţie a muncii în laboratoarele de informatică; regulamentul de ordine interioară

Organigrama 2020-2021

Organigrama 2019-2020

Organigrama 2018-2019

Tematica Consiliilor Profesorale 2019-2020

Tematica Consiliilor Profesorale 2017-2018

Venituri și cheltuieli 2020

Venituri brute realizate de către personalul Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” Călărași în luna martie 2021

Venituri brute realizate de către personalul Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” Călărași în luna septembrie 2020

Venituri brute realizate de către personalul Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” Călărași în luna martie 2020

Venituri brute realizate de către personalul Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” Călărași în luna septembrie 2019

Venituri brute realizate de către personalul Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” Călărași în luna martie 2019

Venituri brute realizate de către personalul Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” Călărași în luna septembrie 2018

Venituri brute realizate de către personalul Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” Călărași în luna martie 2018

Venituri brute realizate de către personalul Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” Călărași în luna septembrie 2017

Componența Consiliului de Administrație 2017-2018

Tematica Consiliului de Administrație 2017-2018

Hotărâri ale Consiliului de Administrație 2017

Hotărâri ale Consiliului de Administrație 2016

Plan managerial 2019-2020

Plan managerial 2018-2019

Plan managerial 2017-2018

Bugetul local pe anul 2016 și estimări pentru anii 2018 - 2019 - 2020 - 2021