Istoric

Decizia de înfiinţare a şcolii

În anul 1934, pe strada Dr. Russel nr. 19 din Călăraşi - în prezent Strada Şcolii - a fost inaugurată o şcoală sub denumirea „Şcoala primară mixtă nr. 4 Călăraşi". Această denumire a fost păstrată până la 1 septembrie 1941, iar din 1941 până în 1954, s-a numit „Şcoala primară mixtă nr. 1". Între 1954 şi 1956 a purtat numele „Şcoala elementară nr. 6", apoi din nou „Şcoala elementară mixtă nr. 4". Din 1962 până în 1971 numele s-a transformat în „Şcoala elementară de 8 ani nr. 5".

Şcoala a fost înfiinţată pe baza legii din 1928 a Ministrului Instrucţiunii Publice, Dr. Angelescu. Aceasta, ca majoritatea şcolilor, a fost construită prin contribuţia voluntară a cetăţenilor. Unitatea înfiinţată în 1934 era o şcoală „tip", alcătuită din 2 săli de clasă, un hol, o cancelarie şi biroul directorului cu secretariatul.

Clădirea, aşezată cu faţa spre sud, avea o suprafaţă de 278 metri pătraţi, iar suprafaţa terenului scolar, format din grădina şcolii şi curtea pentru recreaţii, era de 2220 metri pătraţi.

Vechiul local al şcolii.
În vara anului 2001 a fost
complet renovat.
 

De la 1 septembrie 2001 a fost
preluat de Grădiniţa nr. 4
"Căsuţa poveştilor".

 

  

Şcoala era dotată cu o reţea cablată pentru iluminatul electric, iar aprovizionarea cu apă se făcea de la o fântână care exista în curte. La început, cele două săli de clasă erau suficiente pentru numărul de elevi care frecventau şcoala, dar în 1961 - din cauza creşterii populaţiei şcolare - conducerea şcolii a fost nevoită să închirieze o clădire de pe strada Viitor nr.1, care avea două săli mici, necorespunzătoare pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului instructiv-educativ. Şcoala a mai închiriat o clădire de pe strada Oituz nr. 42 (casa Dobrescu).

Creşterea populaţiei a impus construirea în 1962 a unei aripi adăugate localului, alcătuită din 3 săli de clasă, realizate tot prin contribuţia voluntară a cetăţenilor din cartier şi cu sprijinul efectiv al elevilor şi al cadrelor didactice din şcoală.

În anul 1971 a fost introdusă în şcoală şi clasa a IX-a, în conformitate cu măsurile luate pentru generalizarea învăţământului de 10 ani. Până în 1975, şcoala a purtat denumirea de „Şcoala generală de 10 ani nr. 5 Călăraşi", după care s-a revenit la „Şcoala generală nr. 5 Călăraşi", respectiv „Şcoala cu clasele I-VIII nr. 5 Călăraşi".

În anul 1969 s-a preluat
localul liceului pedagogic,
mutat în reşedinţa judeţului Ialomiţa, Slobozia.

 

Acest local, situat în Strada Călăraşilor nr. 2 (azi Bd. Nicolae Titulescu), era o şcoală modernă pentru acea perioadă; dispunea de 8 săli de clasă (4 la parter şi 4 la etaj) şi era prevăzut cu încălzire centrală, instalaţie telefonică, canalizare şi grupuri sanitare interioare.
Populaţia şcolară, aflată în creştere explozivă, a impus suplimentarea sălilor de clasă, cu atât mai mult cu cât, din 1974, localul vechi a fost preluat de Şcoala profesională de construcţii.

În anul şcolar 1973-1974 localul din strada Călăraşilor a fost extins cu 4 săli de clasă. Între timp, Şcoala profesională de construcţii s-a mutat la Slobozia, iar localul din Strada Şcolii, extins cu un atelier şi o cancelarie, a fost preluat din nou, începând din anul 1976, de Şcoala generală nr. 5. Din nevoia acută de spaţiu, cele 3 săli de atelier din curtea localului vechi au fost amenajate ca săli de clasă, începând cu anul şcolar 1978-1979.

Din 1990, ca urmare a reducerii efectivelor claselor la 25 de elevi, a crescut numărul de clase iar spaţiul a devenit din nou insuficient; până în 1999 activitatea s-a desfăşurat în trei schimburi, cu ora de 45 de minute şi pauza de 5 minute. În 1991 s-a început construcţia unui nou local, cu trei nivele, în prelungirea celui existent din B-dul Nicolae Titulescu nr. 2. Construcţia s-a realizat cu intermitenţe din cauza lipsei fondurilor. La 1 septembrie 1999 s-a dat în folosinţă o aripă a acestui nou local (corpul B), compusă din 20 săli de clasă, 1 laborator de fizică, 1 laborator de chimie, 1 laborator de informatică, 1 laborator de biologie, 1 cabinet de director, 1 cabinet de director adjunct, o cancelarie, o sală de festivităţi, 7 grupuri sanitare. S-au abandonat temporar lucrările la corpul de clădire cu sala de sport.

Corpul B, finalizat în 1999  

  

La 19 aprilie 2002 s-au reluat lucrările la ultimul corp al clădirii (corpul C), care s-au finalizat la începutul lunii octombrie 2002. Au urmat lucrări de reamenajare a curţii şcolii şi a celui de-al doilea teren de sport şi construirea unui gard nou. În decembrie 2002 s-a instalat o centrală termică pe gaz metan care asigură încălzirea întregii şcoli.

În cadrul acţiunii de personalizare a şcolilor, în noiembrie 2003, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 5 Călăraşi şi-a schimbat numele, devenind Şcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Titulescu” Călăraşi.

De-a lungul ultimilor 10 ani, prin fonduri alocate de comunitatea locală, prin proiecte cu finanțare națională și europeană, donații și sponsorizări, a continuat procesul de modernizare a infrastructurii:
- construcţia şarpantei pentru localul vechi şi înlocuirea şarpantei în localul nou
- schimbarea parchetului în localul vechi
- înlocuirea mobilierului din clase, laboratoare şi cabinete cu mobilier modern şi funcţional
- înlocuirea tâmplăriei cu uşi şi ferestre termopan
- achiziţionarea de calculatoare şi conectarea şcolii la internet, începând din mai 2000
- amenajarea a încă două laboratoare de informatică în ianuarie 2013
- dotarea laboratoarelor şi cabinetelor cu echipamente şi aparatură nouă
- dotarea sălilor de clase cu calculatoare, videoproiectoare și internet


De la 1 septembrie 2012, denumirea şcolii noastre este Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu" Călăraşi.

De-a lungul anilor, şcoala a avut următoarea conducere:

Perioada Numele Funcția
 1934-1942  Dinulescu Emanoil  director
 1942-1947  Popescu Gheorghe  director
 1947-1948  Negru Nicolae  director
 1948-1949  Vasilescu Grigore  director
 1949-1950  Olaru Nicolae  director
 1950-1952  Vasilescu Grigore  director
 1952-1957  Dumitrache Miţa  director
 1957-1966  Constantinescu Ilie  director
 1966-1968  Barzache Nicolae

 director

 director adjunct
 1968-1970  Gaidamut Victor

 director

 director adjunct
 1970-1974  Gaidamut Victor  director
 1 septembrie 1974-  Picu Cornel  director
 1974-1975  Georgescu Constantin  director
 1975-1979  Georgescu Constantin

 Răzescu Stiana
 director

 director adjunct
 1979-1981  Barzache Nicolae

 Răzescu Stiana
 director

 director adjunct
 1981-1984  Răzescu Stiana

 Stoica Cornelia
 director

 director adjunct
 1984-1989  Răzescu Stiana

 Caţaros Aurelia
 director

 director adjunct
 15 septembrie 1989-
 1 ianuarie 1990
 Răzescu Stiana

 Petrache Fănica
 director

 director adjunct
 1 ianuarie 1990-
 1 septembrie 1990
 Răzescu Stiana

 Cristea Stan
 director

 director adjunct
 1 septembrie 1990-
 1 septembrie 1998
 Răzescu Stiana

 Cristea Stan

 Tuţă Elena
 director

 director adjunct

 director adjunct
 1 septembrie 1998-
 1 noiembrie 1998
 Răzescu Stiana

 Cora Elena

 Cristea Stan
 director

 director adjunct

 director adjunct
 1 noiembrie 1998-
 1 decembrie 1998
 Răzescu Stiana

 Cora Elena

 Stanciu Silviana
 director

 director adjunct

 director adjunct
 1 decembrie 1998-
 1 februarie 2000
 Răzescu Stiana

 Mirică Niculai

 Stanciu Silviana
 director

 director adjunct

 director adjunct
 1 februarie 2000-
 1 septembrie 2002
 Răzescu Stiana

 Mirică Niculai

 Constantin Adriana Gabriela
 director

 director adjunct

 director adjunct
 1 septembrie 2002-
 1 octombrie 2002
 Mirică Niculai

 Constantin Adriana
 director

 director adjunct

 1 octombrie 2002-
 1 octombrie 2017

 Mirică Niculai

 Constantin Adriana Gabriela

 Deacu Margareta
 director

 director adjunct

 director adjunct

 1 octombrie 2017-
 1 septembrie 2019

 Mirică Niculai

 Constantin Adriana Gabriela

 Chițu Costel
 director

 director adjunct

 director adjunct

  1 septembrie 2019-
  13 ianuarie 2020

 Constantin Adriana Gabriela

 Chițu Costel

 Zamfir Monica
 director

 director adjunct

 director adjunct

  de la 13 ianuarie 2020

 Constantin Adriana Gabriela

 Chițu Costel

 Radu Cristina
 director

 director adjunct

 director adjunct

4 iunie 2019, Palatul Parlamentului