Resurse materiale

Şcoala beneficiază de o suprafaţă totală de 9600 mp, din care clădirea şcolii se află pe o suprafaţă de 3 800 mp, sala de sport pe 470 mp, sala de gimnastică şi fitness pe 100 mp. Spaţiul folosit exclusiv pentru activităţi didactice din cele 45 de săli de clase şi laboratoare este de 2250 mp. Menţionăm că în 7 săli se susţin activităţile claselor cu program suplimentar de muzică şi arte plastice, cu grupe de 15 elevi.

Şcoala are în dotare trei corpuri de clădire care comunică între ele.
Corpul A (clădirea veche) are două nivele şi conţine săli de clasă, sala de festivităţi, săli de clasă pentru clasele cu program suplimentar de muzică şi arte plastice, grupuri sanitare, anexe.
Corpul B, dat în folosinţă la 1 septembrie 1999, are trei nivele şi se compune din săli de clasă, cabinete, laboratoare, cancelarie, birouri pentru secretariat şi directori, grupuri sanitare.
Corpul C, terminat în 2002, are în componenţă sala de sport (pe două nivele), iar la parter, sala de gimnastică, sala de fitness, biblioteca, centrul de documentare şi informare, cabinete, birouri-administraţie, vestiare şi grupuri sanitare.
Şcoala are sistem propriu de încălzire - centrală termică racordată la reţeaua de gaz metan a oraşului.

Şcoala dispune de următoarele spaţii:

 • 29 săli de clasă cu mobilier nou sau recondiţionat
 • 7 săli pentru clasele de artă
 • 1 laborator de biologie
 • 1 laborator de fizică
 • 1 laborator de chimie
 • 2 laboratoare de informatică
 • 1 laborator de tehnologie
 • 1 cabinet de geografie
 • Sală de festivităţi
 • Bibliotecă cu 12972 volume
 • Centru de Documentare şi Informare

 • Bază sportivă modernă, compusă din:
 • sală de sport cu suprafața de 470 mp
 • sală de gimnastică
 • sală de fitness, dotată cu: 2 multifuncționale, 2 biciclete, 1 aparat de prelucrat brațe
 • 2 terenuri de sport
 • 6 vestiare
 • Cabinet medical
 • Cabinet de logopedie
 • Cabinet de consiliere şcolară
 • Cancelarie
 • 1 birou de director, 1 birou director adjunct
 • Secretariat
 • 2 birouri de contabilitate/administrație

Tehnică de calcul:

 • Calculator şi videoproiector în toate laboratoarele şi sălile de clasă
 • imprimante și/sau copiatoare în laboratoare, cabinete, birouri și majoritatea laboratoarelor şi sălilor de clasă
 • 4 table interactive SmartBoard

Comunicații:

 • 3 linii telefonice
 • Centrală telefonică cu 4 numere de interior
 • Fax
 • Conexiune la internet în toate laboratoarele, cabinetele și sălile de clasă

Instrumente muzicale: 7 pianine și 5 viori

Imagini din școală