Resurse umane

Conducerea şcolii

Director: prof. Constantin Adriana Gabriela
Directori adjuncţi:
- prof. Chițu Costel
- prof. înv. primar Zamfir Monica

1169 elevi

Şcoala are 1108 elevi din care:
      594 elevi în clasele 0-IV (25 clase)
      514 elevi în clasele V-VIII (22 clase).
Şcoala „Nicolae Titulescu" are în componenţă şi Clase cu program suplimentar de muzică şi arte plastice în care activează 98 elevi, din care:
      53 elevi din clasele 0-IV (4 clase de muzică)
      21 elevi din clasele V-VIII (4 clase de muzică)
      24 elevi din clasele V-VIII (2 clase de desen).

75 cadre didactice

Gimnaziu                           
49 Primar 26
Limba română 6     Clasa pregătitoare   5    
Limba franceză 1 Clasa I 5
Limba engleză 3 Clasa a II-a 6
Istorie-cultură civică 3 Clasa a III-a 6
Geografie 2 Clasa a IV-a 4
Matematică 6    
Fizică 2    
Chimie 2    
Biologie 3    
Desen 2    
Muzică 1    
Educație fizică 6    
Religie 3    
Educație tehnologică 1    

Clase cu program de
muzică și arte plastice            

8    
Personal didactic auxiliar 9,5 Personal nedidactic 17
Laborant informatică 1 Magaziner 0,5
Laborant fizică-chimie-biologie 1 Muncitori 3
Secretar 3,5 Personal de îngrijire 11
Bibliotecar 1 Paznici 2,5
Administrator de patrimoniu 1    
Administrator financiar 2    
Personal asociat 2    
Consilier școlar 1    
Logoped 1    

Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante pentru toate etapele de mobilitate

Lista nominală cu personalul angajat în Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călăraşi în anul școlar 2016-2017