Proba practică a concursului pentru postul de îngrijitor din 22 mai 2023

Rezultatele la proba practică a concursului pentru postul de îngrijitor din 22 mai 2023

Fotografii din sălile de clasă în care îşi desfăşoară activitatea clasa pregătitoare