TIC - forța schimbării în educație

La sfârşitul lunii septembrie 2011 a început implementarea proiectului „Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii - Forţa schimbării în educaţie". Proiectul se derulează în regiunea transfrontalieră dintre România şi Bulgaria. Realizarea activităţilor se face în parteneriat de specialişti din ambele ţări. Lider de proiect este Asociaţia Eurointegra din Sofia, iar parteneri din Bulgaria sunt: Liceul „Vasil Levski" Glavinitza, Liceul „Emilian Stanev" Veliko Tarnovo şi Liceul de matematică „Baba Tonka" Ruse. Parteneri din România sunt Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi şi Asociaţia „Acces" Călăraşi, iar beneficiari sunt Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" Călăraşi, Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu" Călăraşi şi Grupul Şcolar „Alexandru Odobescu" Lehliu-Gară. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 18 luni, din 23.09.2011 până pe 23.03.2013. Proiectul este finanţat de Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională.


Obiectivele proiectului:

Obiectivul principal al proiectului este acela de a demonstra avantajele utilizării tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în educaţie şi de a oferi un model de bună practică de cooperare şi parteneriat transfrontalier pentru atingerea unor standarde europene de educaţie.

În timpul proiectului s-au amenajat şi echipat tehnic 10 cabinete de studiu. S-au făcut investiţii în 6 şcoli:
     - Liceul „Emilian Stanev" din Veliko Tarnovo - 2 cabinete;
     - Liceul de matematică „Baba Tonka" din Ruse - 2 cabinete;
     - Liceul „Vasil Levski" din Glavinitza - 2 cabinete;
     - Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu" din Călăraşi - 2 cabinete;
     - Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" din Călăraşi - 1 cabinet;
     - Grupul Şcolar „Alexandru Odobescu" din Lehliu-Gară - 1 cabinet.

Fiecare cabinet (laborator) a fost dotat cu tablă multimedia, videoproiector, laptopuri pentru profesori şi calculatoare desktop pentru elevi. De asemenea, toate cabinetele au fost dotate cu mobilier nou şi reţea nouă de calculatoare. Unul din rezultatele proiectului a fost digitalizarea metodicii de predare pentru două discipline de studiu:– matematica şi biologia pentru clasa a IX-a. S-a realizat editarea unor e-curricula de studiu în format electronic, ca o variantă de înlocuire a celor clasice, care sunt mai scumpe.

Imagini din cele 2 laboratoare amenajate în cadrul proiectului:

              
  • cbc1
  • cbc2
  • cbc3
  • cbc4


Activităţi

  • Crearea şi punerea în aplicare a segmentelor e-curricula ale programului

Segmentele pentru e-learning au fost create în conformitate cu cerinţele tehnice aprobate. Au fost realizate 40 de lecţii digitale - 20 de matematică şi 20 de biologie.

  • Activităţi de instruire pentru profesori

În perioada de implementare a proiectului au avut loc activităţi de instruire pentru profesori - câte trei profesori de la fiecare şcoală, pentru fiecare din cele 2 discipline.

  • Organizarea de seminarii

S-au organizat 3 seminarii, unde au lucrat împreună 3 grupuri de participanţi incluşi în procesul de instruire:
     - Profesori experţi;
     - Reprezentanţi ai administraţiei locale din localităţile ţintă - primari, experţi şi coordonatori din direcţiile de învăţământ;
     - Elevi.

  • Seminar româno-bulgar pentru experţi

Seminarul s-a derulat la Călăraşi în perioada 2-4 februarie 2012. S-au vizitat cele 3 unităţi de învăţământ beneficiare ale proiectului şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, au avut loc întâlniri de lucru între profesori din şcolile selectate, experţi în învăţământ, români şi bulgari, şi reprezentanți ai autorităţilor locale.

  • Lecţii demonstrative

S-au realizat 6 lecţii demonstrative în şcolile din Veliko Tarnovo, Ruse şi Glavinitsa. Profesorii români au prezentat experienţa lor în utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii pentru predarea biologiei şi matematicii. Lecţiile au fost deschise pentru a putea participa şi reprezentanţi ai autorităţilor locale, experţi interesaţi din învăţământ, părinţi şi reprezentanţi ai mass-mediei locale şi naţionale.

  • Zilele de studiu în comun – „Să învăţăm împreună!"

În cadrul proiectului au fost 4 zile de studiu în comun având ca motto „Să învăţam împreună!", la care au participat în total 436 de elevi din şcolile din Bulgaria şi România. Au fost 4 zile de instruire în comun dedicate demonstrării folosirii tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în activităţile de instruire zilnice din şcoli. Aceste cursuri comune au stat la baza construirii unei viitoare reţele profesionale de schimburi de informaţii, experienţte şi bune practici, în şcolile de studii medii din zona transfrontalieră.

Rezultate

Unul din rezultatele aşteptate este clarificarea şi analiza influenţei investiţiei în tehnologii informaţionale şi de comunicaţii asupra procesului de instruire şi predare la ore. În cadrul unei activităţi comune româno-bulgare se vor studia metodele pedagogice şi influenţa noilor inovaţii introduse asupra profesorilor şi elevilor. Acest studiu este important pentru a demonstra beneficiile e-learningului. Studiul se va face în regiunile Glavinitsa, Veliko Tarnovo şi Ruse, putând obţine astfel o imagine clară în domeniul care ne interesează. Participanţii bulgari au fost informaţi despre modul în care tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii pot deveni un instrument de bază pentru a se apropia nivelul de dezvoltare de la sate de cel de la oraşe.

Imagini de la activităţile realizate în cadrul proiectului „TIC - Forţa schimbării în educaţie"

Să învățăm împreună!” - zile de studiu în comun la Școala „Nicolae Titulescu”


Secvențe din lecțiile de matematică și biologie


Conferinţă de presă