Capacitate 2002

Capacitate 2003

Teste naționale 2004

Teste naționale 2005

Teste naționale 2006

Teste naționale 2007

Teze unice 2008

Teze unice 2009

Evaluare națională 2010

Evaluare națională 2011

Evaluare națională 2012

Evaluare națională 2013

Evaluare națională 2014

Evaluare națională 2015

Evaluare națională 2016

Evaluare națională 2017

Evaluare națională 2018

Evaluare națională 2019

Evaluare națională 2020

Școala „Nicolae Titulescu” a obținut acreditarea Erasmus+

Școala „Nicolae Titulescu” a obținut Acreditarea Erasmus+ pentru domeniul Educație școlară pe o perioadă de 5 ani. Selecția instituțiilor acreditate Erasmus+ s-a realizat pe baza evaluării candidaturilor depuse online pe platforma Comisiei Europene la termenul limită 29 octombrie 2020. Instituțiile selectate în cadrul procesului de Acreditare Erasmus+ vor primi un certificat care le confirmă statutul, cu logo-ul Programului Erasmus+ și simbolurile Uniunii Europene.
Beneficiarii de acreditare Erasmus+ vor avea acces simplificat la finanțare: nu mai trebuie să depună în fiecare an un proiect de sine stătător, ci doar o simplă cerere de finanțare la Agenția Națională, în care se menționează numărul de mobilități planificate pentru anul respectiv.
Dosarul candidatură pentru acreditarea Erasmus+ a fost elaborat de prof. Olaru Adriana - responsabil cu proiecte europene.